Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 06 2014

narvvana
4807 cedf
Reposted fromscorpix scorpix viamaaartynnn maaartynnn
narvvana
Należę do tych osób, którym - kiedy się złoszczą i denerwują - łzy napływają do oczu, co jest okropne, bo tak bardzo chcesz być silnym, ale i tak masz tę przeklętą wodę w oczach.
Reposted frommyname myname viamaaartynnn maaartynnn
narvvana
4106 61e5
Reposted fromtimetolove timetolove viamaaartynnn maaartynnn
narvvana
I chcę być tą najważniejszą, rozumiesz? Tym numerem jeden, oczkiem w głowie. Diamentem, za którego byłbyś w stanie oddać wszystko.
Reposted fromthesmajl thesmajl viamaaartynnn maaartynnn
narvvana
Miłość nie wyraża się w pragnieniu uprawiania seksu, lecz w pragnieniu wspólnego snu
— Milan Kundera
Reposted fromxalchemic xalchemic viamaaartynnn maaartynnn
narvvana
narvvana
2790 e862
Reposted fromscorpix scorpix viamaaartynnn maaartynnn
narvvana
0463 1e39
Reposted fromdarkanes darkanes viamaaartynnn maaartynnn
narvvana
1882 e07f
"Now is good"
Reposted fromjulliett julliett viamaaartynnn maaartynnn
narvvana
1468 fe0e
Reposted fromparrtyzant parrtyzant viamaaartynnn maaartynnn
narvvana
narvvana
Spójrz w lustro. Co widzisz? Ja Ci powiem co powinnaś. Powinnaś widzieć dziewczynę, przed którą świat stoi otworem, która nie boi się walczyć o swoje pragnienia, i która każdego dnia smaruje chleb marzeniami. Twoim odbiciem powinien być ktoś kto się nie poddaję, dla kogo słowa "nie da się", to tylko "wymaga więcej czasu". Uwierz, ten obraz zmarnowanego człowieka nie powinien być Tobą.
Reposted fromthesmajl thesmajl viamaaartynnn maaartynnn
narvvana
Postanowiłem zostać w łóżku do południa. Może do tego czasu szlag trafi połowę świata i życie będzie o połowę lżejsze.
— Charles Bukowski
Reposted frommonikawolna monikawolna viamaaartynnn maaartynnn
narvvana
narvvana
5351 47ca
Reposted fromobliviate obliviate viacouples couples
narvvana

January 04 2014

OMG ♥ | via Tumblr
Reposted fromweheartit weheartit viamaaartynnn maaartynnn
narvvana
3111 c6de
Reposted fromiamstrong iamstrong viamaaartynnn maaartynnn
narvvana
9396 4d3d
Reposted fromaksamitt aksamitt viamaaartynnn maaartynnn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl